top of page
Kort behandling 
Forstærkede kompetencer

Dette er normalt for patienter i forløb, under opfølgning eller korrektion på øvelser, taping eller kortere manuelle sessioner. Tidsinterval vurderes efter behov. Normalt afsættes 30 minutter til dette.

bottom of page