top of page
Grundig gennemgang - fra top til tå

Din første undersøgelse tager udgangspunkt i dit/dine problemer, og er en grundig gennemgang så vi kan få afdækket årsagen til dit problem. Den vil omfatte en prioriteret sygehistorie, og tager du evt. medicin bedes du medbringe navnene på disse. Har du MR-scanninger, røntgenbilleder, operationsbeskrivelse eller andet bedes du medbringe dem. Der afsættes 60 minutter til gennemgangen. Du bedes medringe et håndkæde eller lagen.

bottom of page